Velký pátek na Červené Lhotě

Netradiční prohlídka

Literárně, hudebně, výtvarný spektákl evokující atmosféru pašijového příběhu. Prohlídka zatemněných interiérů prvního patra nás svou magickou atmosférou vtáhne do mystéria Kristova utrpení, vyprávěném na pozadí textů Bohuslava Reynka, Jana Zahradníčka, Zdeňka Rotrekla a Karla Čapka.  Zámecké interiéry se stanou jednotlivými dějišti tohoto příběhu.   

Všichni historičtí majitelé Červené Lhoty byli katolíky. Poslední šlechtickou rodinu Schönburg- Hartenstein by dokonce bylo možno označit v dobrém slova smyslu za katolíky bigotní. V zámeckých prostorách prožívali velikonoční svátky, zde si zpřítomňovali Kristovy pašije, proto jsme si dovolili letos zkusit právě v jejich bytě evokovat atmosféru tohoto silného příběhu, který dnes mnohdy zůstává v zapomnění, ale přesto je stále zdrojem našeho vykoupení.