Opatření během COVID-19

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

Vážení návštěvníci, 

otevírací doba uveřejněná na webových stránkách zámku Červená Lhota se může lišit dle aktuálních nařízení vlády České republiky. Děkujeme za pochopení.

 

DŮLEŽITÉ

Prohlídky zámku jsou realizovány v maximálním počtu 15 osob. Z toho důvodu není nutné, aby jednotlivci dokladovali svou bezinfekčnost.

V současnou dobu je vstup do zámku pro objednané skupiny nad 20 osob podmíněn:

- nejdéle 3 dny starým antigenním testem potvrzeným ze zdravotního zařízení v rámci celé ČR

- nejdéle 7 dní starým PCR testem potvrzeným ze zdravotního zařízení v rámci celé ČR

- provedením samotestu na pokladně zámku

- předložením očkovacího průkazu, kdy očkovaný je minimálně 14 dní od druhé vakcinace

- předložení potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, které není starší jak 180 dní

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti v tuto chvíli neakceptujeme. Děkujeme za pochopení.

  • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.

  • Návštěvník je povinen vstupovat do interiérů památkového objektu (pokladna, prohlídková trasa, prodejna suvenýrů, návštěvnické centrum apod.) výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála, štít na obličej apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu. V areálu památkového objektu (zahrada, park, nádvoří apod.) je nošení roušek dobrovolné.

  • Návštěvník bez zakrytí dýchacích cest nebude vpuštěn na prohlídku s průvodcem a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.

  • Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.

  • Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.

  • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).

  • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.