Výstava Císařův diplomat, diplomatův císař na Červené Lhotě

Ohlednutí za úšpešnou výstavou Císařův diplomat, diplomatův císař na zámku Červená Lhota.

V minulém roce se Státní zámek Červená Lhota zapojil svými aktivitami do projektu Národního památkového ústavu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. Vyvrocholením celého programu byla výstava, jejíž vernisáž proběhla o Hradozámecké noci, 25. srpna 2018.

V rámci výstavy se návštěvníci mohli seznámit s osobou prince Johanna Schönburg-Hartensteina, který byl zástupcem poslední generace rakousko-uherských diplomatů. Za vrchol jeho kariéry považujeme diplomatický post velvyslance u Apoštolského stolce ve Vatikánu.

Výstavu zhlédlo do konce návštěvnické sezóny, tedy do konce října, více než 3000 návštěvníků.