Hradozámecká noc na Červené Lhotě

Netradiční prohlídka

  • Červená Lhota ()
  • 27. 8. 2022
  • 16.00–23.00
  • viz ceník vstupu do expozice I. patra

Vážení návštěvníci,

přijměte prosím naše pozvání na každoročně návštěvnicky oblíbenou akci, Hradozámeckou noc. V letošním roce se můžete těšit na divadelní představení, které pro Vás secvičili studenti Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Pět krátkých masopustních her a interludií představuje klíčová díla českého divadla pozdního humanismu a raného baroka. Spojujícím motivem všech her jsou vztahy v rodině, ať už mezi rodiči a dětmi, nebo mezi manželskými partnery. Starší z her mají moralizující poslání (je třeba poslouchat rodiče, nebrat si ve stáří mladou ženu), raně barokní hry spíš ilustrují svět převrácených hodnot, typický pro masopustní veselí. Délka představení (tj. všech pěti her včetně úvodu) cca 70-80 minut.

Časy představení jsou 16:00; 18:15; 20:30.

Vstupné je dobrovolné a rezervace na představení je nutná. Číslo pro rezervace je 778 772 930

Uvedeny budou hry:

Tobiáš Mouřenín z Litomyšle: Vejstupný syn

Polapená nevěra

Salička

Interludium z Komedie o turecký vojně

Václav František Kocmánek: Intermedium nové o nemravných chrapouních, kterak jeden druhému, totiž dobrý vožralec lepšímu vožralci, svou ženu arcivožralou prodal

 

Těšit se můžete také na prohlídku interiérů I. patra. Oproti minulým ročníkům se budete moci o zámku dozvědět mnohé od našich průvodců, kteří budou nejen odpovídat na Vaše dotazy, ale také iniciativně vykládat zajímavé příběhy o zámku jako takovém, lidech, kteří jej obývali a věcech, kterými si někdejší majitelé obklopovali.

Rezervace na prohlídku nejsou nutné, a tudíž nebudou ani poskytovány. Cena viz ceník prohlídky I. patra.