Provaznické muzeum

Expozice starých, řemeslných postupů při výrobě provazů, popruhů, rohožek a sítí pomocí originálních nástrojů. Najdete zde mnoho zajímavých exponátů, například pletací stroj, jeden z nejstarších u nás. Stáčecí stroj, stará zkoušečka pevnosti provazů atd.

Návštěvníci shlédnou staré řemeslné postupy tradiční výroby provazů, popruhů, rohožek a sítí pomocí originálních nástrojů a na dobových provaznických strojích. Jedná se například o pletací stroj, jeden z nejstarších u nás, dále o stáčecí stroj ve stáří 80-100 roků, na kterém se vyrábí stáčené šňůrky, 80 roků stará zkoušečka pevnosti provazů, více jak 100 roků starý stroj na předení a stáčení provazů. Dále jsou zde praktické ukázky, zpracování lnu, síťování, výroba klubíček na ručním stroji, ukázka, jak se dříve pracovalo, když ještě nebyla elektřina a používaly se transmise (pohon vodou a párou), a podobně. Také část soukenického a tkalcovského řemesla.
Vystaveny jsou ochranné sítě proti mouchám na koni (polystyrénového koně vyráběla pražská televize ve svých dílnách) a mnohé další provaznické a tkalcovské výrobky historické i novější,

Ukázky jsou zvláště dobré pro školní výpravy, kterých sem zajíždí poměrně velká část.

Pro nezasvěceného jen těžko představitelné množství práce, kterou mistr Klik věnoval uchování, udržování v provozuschopném stavu, vyhledávání, získávání, ošetřování a prezentování historickým výrobním nástrojům a strojům a uchování a prezentaci starých řemeslných postupů, rozhodně zaslouží naši pozornost a veřejné uznání, aby ani v budoucnosti nebyla ztracena a promarněna.

Díky tomu, že se jedná o místní muzeum nacházející se na rozhraní turistických oblastí Třeboňsko a Jindřichohradecko, v bezprostřední blízkosti vyhledávanému vodnímu Zámku Červená Lhota i nepříliš vzdálenému Jindřichovu Hradci, je zde možnost snadného napojení na turistické trasy ať už zájezdové, pěší, či cyklostesky. Není problém, aby si jej turista zařadil do plánu své trasy. Městečko Deštná jako zastávku svého výletu může využít i k levnému stravování, doplnění zásob v plnosortimentní obchodní síti i využití jiných služeb (pošta, zdravotní středisko, veřejný internet, autoservis, benzinová čerpací stanice atp.)